Events

ข้อมูลทั่วไป

บริการ
ทพส.ทร.

Registration


Sattahip Commercial Port Royal Thai Navy

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการฐานทัพ และท่าเรือในภูมิภาค    ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัย

มุ่งพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ สู่การเป็นท่าเรือที่มีสมรรถนะสูง